Ecologische systemen

Urie Bronfenbrenner (29 april 1917 – 25 september 2005) was geboren in Rusland geboren en uiteindelijk verhuist naar Amerika. Urie was ontwikkelingspsycholoog die bekend is om zijn ecologische systeemtheorie van de ontwikkeling van kinderen.  Zijn onderzoek en de therie die daaruit voortgekomen is heeft veel veranderd op de kijk van de hedendaagse ontwikkelingspsychologie. Hij stelde dat omgevingsfactoren en maatschappelijke invloeden van groot belang waren bij de ontwikkeling van kinderen.

Bronfenbrenner onderscheidt vijf systemen in de omgeving van een individu, ook wel ecologische systemen genoemd.  Bij de nurturefactor in het microsysteem gaat het om de invloed van contexten in iemands directe leefomgeving zoals; gezin, school, vrienden. Omdat de persoon direct gecommuniceerd  en interactie heeft met de mensen in dit systeem wordt het als direct ervaren. omdat de interactie in dit systeem door ieder individu uniek is wordt dit ook door ieder individu anders ervaren. Daarom kunnen kinderen uit hetzelfde gezin een hele andere mening van hun ouders hebben. Interactie tussen onderdelen uit het microsysteem noemt hij het mesosysteem. Dit zijn bijvoorbeeld afspraken tussen ouders en school. Hiernaast er ook nog het exosysteem. Hier maakt de individu niet direct deel van uit maar ervaart hij of zij wel invloed van. Voorbeeld is dat een van de ouders meer gaat werken waardoor het oudste kind op zijn jongere broertje of zusje moet passen. (van der Wal & de Wilde, 2017). Iedere systeem hebben we apart uitgewerkt in de artikelen hiernaast. Heeft u op of aanmerking over de informatie neem dan gerust contact met ons op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *